Εμφάνιση και Αντιμετώπιση

Το καρκίνωμα του μαστού είναι η ανάπτυξη κυττάρων του επιθηλίου των πόρων ή των λοβίων του μαζικού αδένα με κακοήθη ιστολογικά χαρακτηριστικά. Eίναι η συνηθέστερη και η κυριότερη μορφή κακοήθειας στο μαστό και εμφανίζεται κατά κανόνα σε ηλικίες άνω των 30 ετών στις γυναίκες, αλλά σε ένα μικρό ποσοστό και στους άντρες.

Κλινικά, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να έχει τη μορφή ψηλαφητού όζου και σκληρίας στο μαστό ή στη μασχάλη, να προκαλεί έλξη του δέρματος, εισολκή της θηλής, ερυθρότητα, οίδημα ή αλλαγή μορφής του ενός μαστού, αιματηρό ή ορώδες έκκριμα από τη θηλή, δερματική αλλοίωση στη θηλή (ν. Paget). Πόνος του μαστού σπανίως σχετίζεται κλινικά με ανάπτυξη καρκίνου, όμως πάντα χρήζει εκτίμησης από ειδικό.

Μπορεί να έχει μονοεστιακή, πολυεστιακή και πολυκεντρική εντόπιση μέσα στο μαστό ή να εμφανιστεί ταυτόχρονα καί στους δύο μαστούς.

Πολλές φορές οι κακοήθεις βλάβες του μαστού είναι δυνατόν να μην γίνονται αντιληπτές από την ίδια την ασθενή και ακόμα και από τον κλινικό ιατρό, παρά μόνο να είναι εμφανής στις απεικονιστικές εξετάσεις. Επίσης υπάρχουν καλοήθεις βλάβες που απεικονιστικά και κλινικά μοιάζουν με καρκίνο καθώς και βλάβες με ασαφή ή και καλοήθη χαρακτηριστικά που τελικά είναι καρκίνος. Γι’ αυτό, τα ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων πρέπει να αξιολογούνται πάντα από ειδικό Μαστολόγο, σε συνδυασμό με ενδελεχή κλινική εξέταση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού χωρίζεται στη Χειρουργική Θεραπεία και στην Επικουρική Θεραπεία που μπορεί να συμπεριλαμβάνει ενδεχομένως την Ακτινοθεραπεία, την Ορμονοθεραπεία, την Χημειοθεραπεία, την Ανοσοθεραπεία. Κάθε ασθενής με καρκίνο του μαστού, ανάλογα με τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της νόσου έχει διαφορετική προσέγγιση στην επιλογή της χειρουργικής αντιμετώπισης καθώς και της επικουρικής θεραπείας, ώστε να
δέχεται το μέγιστο δυνατό όφελος.

Η προεγχειρητική διάγνωση με ΒΙΟΨΙΑ ΔΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ βοηθάει τον θεράποντα να εκτιμήσει τις επιλογές του βάσει των ογκολογικών οδηγιών και ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΑΣΘΕΝΗ να πάρουν τη σωστότερη απόφαση για ένα συγκεκριμένο και
ολοκληρωμένο θεραπευτικό πλάνο.

Ο πανικός και η «εν θερμώ» χειρουργική αντιμετώπιση, με διαγνώσεις και ταχείες ογκολογικές αποφάσεις εντός του χειρουργείου, έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί συχνά σε άσκοπες ακρωτηριαστικές επεμβάσεις, σε λανθασμένες χειρουργικές εκτιμήσεις, σε ανάγκη επίπονων επανεπεμβάσεων, σε καταστροφή ιστολογικού υλικού με πολύτιμες για την ασθενή βιολογικές πληροφορίες, και σε μη επαρκή ογκολογική αντιμετώπιση της πάθησης.
breastmed

Κωνσταντίνος Ζαραμπούκας, MD Χειρουργός Μαστού Μαστολόγος

  • Ογκολογική Χειρουργική Μαστού
  • Ογκοπλαστική – Αποκατάσταση
  • Βιοψία δια βελόνης CΝΒ – FNA
  • Σήμανση όγκων – λεμφαδένων
  • Προληπτικός έλεγχος μαστών

Διεύθυνση

Εγνατία 92
Θεσσαλονίκη 54623

Παυλίδη Αδαμοπούλου 10-12
Πτολεμαΐδα 50200

Τ: 2315 522 700 (Ιατρείο Θεσσαλονίκης)
Τ: 2463100005 (Ιατρείο Πτολεμαΐδας)

K: 6941 595 595

info@breastmed.gr

Περισσότερες πληροφορίες

  • Παροχή παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις
  • Συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία
  • Το ιατρείο διαθέτει POS
© 2024 breastmed.gr All Rights Reserved.