Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι η τμηματεκτομή – ογκεκτομή ενδεχομένως με τεχνικές ογκοπλαστικής, ή η μαστεκτομή ενδεχομένως με πλαστική αποκατάσταση, ο έλεγχος των μασχαλιαίων λεμφαδένων για τυχόν μεταστάσεις με βιοψία λεμφαδένα φρουρού, και επί ενδείξεων, ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της μαστεκτομής αντί της ογκεκτομής δεν βασίζεται στη «βαρύτητα» της νόσου αλλά κυρίως στο μέγεθος της βλάβης σε σχέση με το μαστό, τη θέση ανάπτυξης μέσα στο μαστό, στην αυξημένη πιθανότητα τοπικής υποτροπής ή επανεμφάνισης της νόσου, καθώς και σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η υποβολή της ασθενούς σε ακτινοθεραπεία.
ΤΜΗΜΑΤΕΚΤΟΜΗ / ΟΓΚΕΚΤΟΜΗ
 Κατά την τμηματεκτομή ή ογκεκτομή αφαιρείται το τμήμα του μαστού   που περιέχει τον όγκο σε υγιή όρια, και, εφόσον είναι δυνατόν,   εφαρμόζονται συγκεκριμένες τεχνικές ογκοπλαστικής με τις  οποίες   μπορεί να αφαιρείται μεγάλο τμήμα με άριστα αισθητικά αποτελέσματα καθώς διατηρείται το σχήμα του μαστού και οι μετεγχειρητικές ουλές περιορίζονται κατά κανόνα σε μη ορατές περιοχές εντός του στηθόδεσμου. Μετά από τμηματεκτομή/ογκεκτομή ακολουθεί πάντα η ακτινοθεραπεία.
 
ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ
ΒΙΟΨΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ
ΒΙΟΨΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗΣ
breastmed

Ειδικό Ιατρείο Μαστού Κωνσταντίνος Θ. Ζαραμπούκας

  • Προληπτικός έλεγχος μαστών
  • Βιοψία δια βελόνης CΝΒ - FNA
  • Σήμανση όγκων - λεμφαδένων
  • Ογκολογική Χειρουργική Μαστού
  • Ογκοπλαστική - Αποκατάσταση

Διεύθυνση

Εγνατία 92
Θεσσαλονίκη 54623

Τ: 2315 522 700
K: 6941 595 595

info@breastmed.gr

Περισσότερες πληροφορίες

  • Παροχή παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις
  • Συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία
  • Το ιατρείο διαθέτει POS
© 2023 breastmed.gr All Rights Reserved.