Η ιδιότητα του Μαστολόγου

Κατά το μαστολογικό έλεγχο, ο μαστολόγος ελέγχει και αξιολογεί τα ευρήματα του απεικονιστικού ελέγχου (μαστογραφία, υπερηχογράφημα), σε συνδυασμό πάντα με την κλινική εξέταση των μαστών, η οποία γίνεται με συγκεκριμένη ενδελεχή διαδικασία κατά την οποία συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση της ηλικίας και του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού της εξεταζόμενης. Τα φυσιολογικά ευρήματα της απεικόνισης πρέπει να αντιστοιχούν σε φυσιολογικά ευρήματα και από την κλινική εξέταση. Είναι δυνατόν βλάβες να μην εμφανίζονται στα films, λόγω της θέσης τους, της πυκνότητας των μαστών ή και λόγω της τεχνικής λήψης της μαστογραφίας.Η επικουρική άποψη του μαστολόγου επί της απεικόνισης είναι πάντα απαραίτητη, διότι μπορεί μία πρωτοεμφανιζόμενη βλάβη ή κάποια αλλαγή των χαρακτηριστικών ενός ευρήματος, να μην έχουν αξιολογηθεί επαρκώς. Ακόμα και εμφάνιση ευρημάτων με απόλυτα καλοήθη χαρακτηριστικά στην απεικόνιση αλλά χωρίς συμφωνία με την εξέλιξή τους, την κλινική εξέταση και κυρίως την ηλικία, χρήζουν πάντα περαιτέρω διερεύνησης.

Στη συνέχεια, ο μαστολόγος καθοδηγεί την εξεταζόμενη ανάλογα με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα είτε σε τακτικό επανέλεγχο, είτε σε άλλες στοχευμένες διαγνωστικές μεθόδους εφόσον κρίνεται απαραίτητο, όπως για παράδειγμα μεγεθυντική μαστογραφία, μαστογραφία με τομοσύνθεση, μαγνητική τομογραφία μαστών ή βιοψία δια βελόνης.

Γνωρίζει και ασκεί επίσης τις χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης παθήσεων του μαστού, με σεβασμό πάντα στην ογκολογία αλλά και στην αισθητική του μαστού.

Γνωρίζει επίσης τον τρόπο της συνολικής ογκολογικής αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο και είναι μέλος διεπιστημονικής ομάδας εξειδικευμένων ακτινολόγων, παθολογοανατόμων, ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών καθώς και πλαστικών χειρουργών, όπου μετά από ογκολογικό συμβούλιο, λαμβάνεται η σωστότερη απόφαση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Διαβάστε περισσότερα:
Η Εξειδίκευση

breastmed

Κωνσταντίνος Ζαραμπούκας, MD Χειρουργός Μαστού Μαστολόγος

  • Ογκολογική Χειρουργική Μαστού
  • Ογκοπλαστική – Αποκατάσταση
  • Βιοψία δια βελόνης CΝΒ – FNA
  • Σήμανση όγκων – λεμφαδένων
  • Προληπτικός έλεγχος μαστών

Διεύθυνση

Εγνατία 92
Θεσσαλονίκη 54623

Παυλίδη Αδαμοπούλου 10-12
Πτολεμαΐδα 50200

Τ: 2315 522 700 (Ιατρείο Θεσσαλονίκης)
Τ: 2463100005 (Ιατρείο Πτολεμαΐδας)

K: 6941 595 595

info@breastmed.gr

Περισσότερες πληροφορίες

  • Παροχή παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις
  • Συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία
  • Το ιατρείο διαθέτει POS
© 2024 breastmed.gr All Rights Reserved.