Επικουρική Θεραπεία

Η επικουρική θεραπεία, συμπληρώνει τη χειρουργική θεραπεία και μπορεί να περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, μόνες ή συνήθως σε συνδυασμό, και επιλέγεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καρκινώματος. Σκοπός της είναι να μειωθεί ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής ή και εμφάνισης απομακρυσμένων μεταστάσεων στο μέλλον.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
H ακτινοθεραπεία διενεργείται τουλάχιστον τρείς εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση και την πλήρη επούλωση του τραύματος, ή μετά από ενδεχόμενη χημειοθεραπεία, με σκοπό να ελαττώσει την πιθανότητα τοπικής υποτροπής της νόσου στο μαστό ή και στις σύστοιχες λεμφαδενικές ομάδες. Δίνεται σε καθημερινές μικρές συνεδρίες, διαρκεί περίπου 6 εβδομάδες και οι συνήθεις επιπλοκές της είναι η ερυθρότητα, το οίδημα, η σκληρότητα και η ευαισθησία του μαστού, οι οποίες με την πάροδο των μηνών υποστρέφονται. Ακολουθεί πάντα την τμηματεκτομή, όταν υπάρχουν διηθημένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες, στον φλεγμονώδη καρκίνο και σε περιπτώσεις εκτεταμένης τοπικά νόσου. Σε ορισμένα κέντρα μάλιστα εφαρμόζεται η διεγχειρητική ακτινοθεραπεία (IORT), επί συγκεκριμένων όμως ενδείξεων.
ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
breastmed

Ειδικό Ιατρείο Μαστού Κωνσταντίνος Θ. Ζαραμπούκας

  • Προληπτικός έλεγχος μαστών
  • Βιοψία δια βελόνης CΝΒ - FNA
  • Σήμανση όγκων - λεμφαδένων
  • Ογκολογική Χειρουργική Μαστού
  • Ογκοπλαστική - Αποκατάσταση

Διεύθυνση

Εγνατία 92
Θεσσαλονίκη 54623

Τ: 2315 522 700
K: 6941 595 595

info@breastmed.gr

Περισσότερες πληροφορίες

  • Παροχή παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις
  • Συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία
  • Το ιατρείο διαθέτει POS
© 2023 breastmed.gr All Rights Reserved.