Επικουρική Θεραπεία

Η επικουρική θεραπεία, συμπληρώνει τη χειρουργική θεραπεία και μπορεί να περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, μόνες ή συνήθως σε συνδυασμό, και επιλέγεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καρκινώματος. Σκοπός της είναι να μειωθεί ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής ή και εμφάνισης απομακρυσμένων μεταστάσεων στο μέλλον.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
H ακτινοθεραπεία διενεργείται τουλάχιστον τρείς εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση και την πλήρη επούλωση του τραύματος, ή μετά από ενδεχόμενη χημειοθεραπεία, με σκοπό να ελαττώσει την πιθανότητα τοπικής υποτροπής της νόσου στο μαστό ή και στις σύστοιχες λεμφαδενικές ομάδες. Δίνεται συνήθως σε καθημερινές μικρές συνεδρίες, διαρκεί περίπου 3-6 εβδομάδες ανάλογα με το εκάστοτε θεραπευτικό σχήμα και οι συνήθεις επιπλοκές της είναι η ερυθρότητα, το οίδημα, η σκληρότητα και η ευαισθησία του μαστού, οι οποίες με την πάροδο των μηνών υποστρέφονται. Ακολουθεί πάντα την τμηματεκτομή, όταν υπάρχουν διηθημένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες, στον φλεγμονώδη καρκίνο και σε περιπτώσεις εκτεταμένης τοπικά νόσου. Σε ορισμένα κέντρα μάλιστα εφαρμόζεται η διεγχειρητική ακτινοθεραπεία (IORT), επί συγκεκριμένων όμως ενδείξεων.
ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
breastmed

Κωνσταντίνος Ζαραμπούκας, MD Χειρουργός Μαστού Μαστολόγος

  • Ογκολογική Χειρουργική Μαστού
  • Ογκοπλαστική – Αποκατάσταση
  • Βιοψία δια βελόνης CΝΒ – FNA
  • Σήμανση όγκων – λεμφαδένων
  • Προληπτικός έλεγχος μαστών

Διεύθυνση

Εγνατία 92
Θεσσαλονίκη 54623

Παυλίδη Αδαμοπούλου 10-12
Πτολεμαΐδα 50200

Τ: 2315 522 700 (Ιατρείο Θεσσαλονίκης)
Τ: 2463100005 (Ιατρείο Πτολεμαΐδας)

K: 6941 595 595

info@breastmed.gr

Περισσότερες πληροφορίες

  • Παροχή παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις
  • Συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία
  • Το ιατρείο διαθέτει POS
© 2024 breastmed.gr All Rights Reserved.